update corona Rijksoverheid

De pagina van de Rijksoverheid wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie.

Hierop is momenteel te vinden dat de eis dat beide ouders een cruciaal beroep hebben “niet hard” is. Wel blijft het uitgangspunt dat ouders zelf de opvang regelen, door thuis te werken, vrij te nemen, op andere wijze hun kind op te (laten) vangen.