Betalingen

Sinds 1 januari 2010 hebben gastouderbureaus een wettelijke kassiersfunctie. Betalingen van vraagouders aan gastouders mogen niet rechtstreeks worden voldaan, maar lopen via het gastouderbureau. Gastouderbureau Twinkle verzorgt daarom de betalingen aan u.

  1. U, als gastouder, vult maandelijks een urenregistratieformulier in. Nadat u bij gastouderbureau Twinkle bent ingeschreven kunt u deze vinden in “Mijn Twinkle”.
  2. Na goedkeuring van de vraagouder maakt gastouderbureau Twinkle de factuur op met hierop de kosten voor de opvang van de gastouder en de kosten van het gastouderbureau.
  3. Zodra gastouderbureau Twinkle een betaling ontvangen heeft van een vraagouder wordt het bedrag doorgestort naar de gastouder voor wie het bestemd is. Indien een betaling niet tijdig bij Twinkle binnen is zal de gastouder hiervan op de hoogte gesteld worden.
  4. Mocht er binnen de gestelde termijn geen betaling binnen komen, dan stuurt Twinkle een betalingsherinnering aan de betreffende vraagouder. Bij een uitblijvende reactie bepaalt u als gastouder, in overleg met Twinkle, het verder te volgen traject. Bijvoorbeeld inschakeling van een incassobureau of beëindigen van de opvang. U als gastouder wordt van het gehele traject op de hoogte gehouden door Twinkle.