Klachten

Heeft u een idee of opmerking?

Gastouderbureau Twinkle hoort dit graag van u. Ideeën, tips of opmerkingen kunnen Twinkle helpen haar service te verbeteren. Als vraagouder, gastouder, oma of opa, buren of vrienden kunt u altijd uw verhaal kwijt via de mail, dit adres kunt u vinden op de contactpagina. Wilt u liever persoonlijk contact dan kan Twinkle u telefonisch te woord staan of met u een afspraak maken voor een gesprek.

Nadat u uw idee, tip of opmerking aan Twinkle kenbaar heeft gemaakt krijgt u binnen twee weken een terugkoppeling wat er met uw verhaal gedaan is.

Wat te doen als u een klacht heeft?

Gastouderbureau Twinkle en haar gastouders doen hun werk zo goed mogelijk. Dat wil niet zeggen dat het voor u als klant altijd naar tevredenheid is. U kunt bijvoorbeeld het idee hebben dat uw kind in een bepaalde situatie niet goed behandeld is. Of er is u een toezegging gedaan en dit wordt niet nagekomen. Uw bemiddelingsmedewerker kan met u en de betrokken medewerker in gesprek gaan. Vaak zal de lucht dan wel geklaard zijn. Soms lukt dit niet, wat dan?

Een klacht indienen!

Meestal wordt bij het indienen van een klacht gedacht dat dit negatief is. Twinkle ziet het echter als een kans de dienstverlening te verbeteren en zal uw klacht serieus behandelen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt zal deze rechtgezet worden. U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen, deze is te vinden bij formulieren zodra u bent ingelogd. Op dit formulier kunt u de klacht uitgebreid omschrijven en aan Twinkle doorsturen.

Gastouderbureau Twinkle heeft twee weken om de klacht af te handelen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de afhandeling. U kunt dezelfde klacht dan indienen bij de externe klachtencommissie waarbij gastouderbureau Twinkle is aangesloten, de Geschillencommissie. Dit is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie-en meldpunt. Voor meer informatie wordt u verwezen naar De Geschillencommissie.

Uiteraard hoopt Twinkle dat u altijd tevreden bent maar aarzelt u niet gebruik te maken van de interne klachtenprocedure als u ergens ontevreden over bent en u vindt dat er geen bevredigende oplossing geboden wordt.