nieuwe meldcode & communicatie

Vanaf januari 2019 zal er worden gewerkt met een nieuwe meldcode. Wat er in de meldcode is veranderd en op welke wijze je er nu mee moet werken zal worden besproken tijdens deze trainingsavond.
Elzemarij heeft dit jaar al meerdere trainingen/informatieavonden verzorgd voor Twinkle en zo ook deze avond.

Naast de wijzigingen die doorgevoerd is in de meldcode zal Elzemarij jullie ook meenemen in de communicatie over dit moeilijke onderwerp. Wat als jij vermoedens hebt dat een opvangkindje mishandelt wordt? Hoe breng je dit ter sprake bij de ouder? Wat zeg je wel en wat vooral niet…

Heb jij dit soort gesprekken moeten voeren? Had je graag tools willen hebben? Of wellicht heb jij tips voor je collega’s?