Wat doet Twinkle voor u?

Wat doet Gastouderbureau Twinkle voor u? Zij:

 • verstrekt u informatie indien u te kennen geeft belangstelling te hebben voor gastouderopvang
 • informeert u over de financiële kant, bijvoorbeeld over wat de totale kosten zijn voor de opvang van uw kind en welk deel de overheid voor haar rekening neemt
 • zorgt voor een persoonlijke bemiddelingsmedewerker die u begeleidt zolang u opvang afneemt van Twinkle
 • helpt u bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind(eren)
 • verzorgt, indien nodig, de inschrijving van uw gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • controleert de geldigheid van documenten van de gastouder
 • zorgt voor (bij)scholing van de gastouder
 • zorgt dat de bemiddelingsmedewerker minimaal twee keer per jaar een bezoek brengt aan de opvanglocatie
 • zorgt ervoor dat er jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid wordt uitgevoerd
 • verzorgt de facturering aan de vraagouders
 • verzorgt de jaaropgaven voor de vraagouders en gastouder
 • heeft een snelle kassiersfunctie, het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan de gastouder
 • ondersteunt en begeleidt op professionele wijze de gastouder
 • evalueert periodiek met u en de gastouder
 • staat u graag te woord voor een vrijblijvend gesprek