Kassiersfunctie

Sinds januari 2010 gelden er nieuwe eisen voor gastouders maar ook voor gastouderbureaus. Zo is er voor gastouderbureaus de zogeheten kassiersfunctie ingesteld. Deze kassiersfunctie houdt in dat het betalingsverkeer tussen vraag- en gastouder via het gastouderbureau verloopt.

Urenregistratie

Aan het einde van de opvang maand zorgt de gastouder dat er een urenregistratie opgemaakt wordt. Hierin staat het aantal afgenomen opvanguren van de genoemde maand. De vraagouder kan deze urenregistratie online terug vinden in “Mijn Twinkle”. Vervolgens dient de vraagouder deze urenregistratie goed te keuren en te ondertekenen.

Gastouderbureau Twinkle zorgt dat de factuur zo spoedig mogelijk opgemaakt wordt en deze ter beschikking wordt gesteld aan de vraagouder.

Conform de door de vraagouder goedgekeurde en ondertekende overeenkomst met Twinkle, draagt de vraagouder er zorg voor de factuur binnen 5 werkdagen te voldoen. Twinkle stort de gastoudervergoeding zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst, door aan de gastouder. De termijn van 5 kalenderdagen is een wettelijke verplichting voor het gastouderbureau.