Tarieven

Opvangtarieven 2024

De tarieven voor gastouderopvang variëren. Een gastouder is zelfstandig en hanteert een eigen uurtarief. Het uurtarief variëert gemiddeld tussen de €5,50 en €7,00 euro. Het kan zijn dat dit tarief hoger of lager uitvalt. Bij een kennismaking met een gastouder is het goed om te bespreken welk tarief zij hanteert, zo kunt u dit meenemen in uw overweging om een juiste keuze te maken.
Gastouders rekenen soms ook extra vergoedingen. Bv voor maaltijden, reiskosten of speciale voeding.
Vraag naar de algemene voorwaarden en/of huisregels van de gastouder.

Gastouderbureau Twinkle bepaalt geen tarieven voor de gastouder en zal hierin slechts desgevraagd een adviserende rol hanteren. Betaling aan de gastouder geschiedt d.m.v. de kassiersfunctie. U als ouder betaalt bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. Er is ook een mogelijkheid dat de gastouder deze kosten aan het bureau betaalt. Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat het bedrag voor de opvang kosten aan de gastouder wordt uitgekeerd.

Dag Tijd Advies tarief 2024*
maandag t/m vrijdag 07:00 uur / 19:00 uur €6,00 – €7,25 per uur per kind
zaterdag t/m zondag 07:00 uur / 19:00 uur €7,00 – €8,00 per uur per kind
     
maandag t/m zondag 19:00 uur / 24:00 uur €7,00 – €8,00 per uur per kind
maandag t/m zondag 24:00 uur / 07:00 uur tarieven in overleg met gastouder

* exclusief luiers en baby voeding & inclusief lunch, fruit, tussendoortje, limonade en melk

Bemiddelingskosten 2024

Bemiddelingskosten bestaan uit inschrijfkosten en bureaukosten die per kind worden berekend. Inschrijfkosten betaalt u als ouder vaak aan het gastouderbureau wanneer u een gastouder zoekt. Als u zelf een gastouder heeft, bent u wellicht geen inschrijfgeld verschuldigd. Twinkle werkt zonder inschrijfkosten bij daadwerkelijke afname van opvang!

Inschrijfkosten € 37,50** inschrijfkosten
 Dagopvang* € 37,50 per kind
€ 55,00 voor twee of meer kinderen uit één gezin
 BSO* € 27,50 per kind
€ 55,00 voor twee of meer kinderen uit één gezin

* Elke situatie wordt in overleg met u bekeken en berekend. Speciale tarieven voor vakantie contracten.
** Bij daadwerkelijke afname van opvang via Twinkle betaald u geen inschrijfkosten.

Maaltijdvergoedingen

De gastouder mag voor de kinderen een bijdrage vragen voor het nuttigen van maaltijden en tussendoortjes, indien dit niet in het uurtarief is meegenomen. Hier voor adviseert Gastouderbureau Twinkle de volgende prijzen:

  dagelijkse kosten voeding per persoon per maaltijd *
   ontbijt  lunch  warme maaltijd  tussendoortjes
 kind 1 t/m 3 jaar  €  0,82  € 1,00  €  0,82  €  0,28
 kind 4 t/m 8 jaar  €  1,06  €  1,21  €  1,31  €  0,52
 kind 9 t/m 12 jaar  €  1,59  €  2,01  €  2,03  €  0,98

* gebaseerd op de adviesprijzen van Nibud 2022 (per persoon per maaltijd)

* exclusief baby voeding (poedermelk voeding)
Indien de gastouder de maaltijden los van het uurtarief hanteert wordt dit via het gastouderbureau gedeclareerd bij u als ouder. Deze bedragen vallen onder de onkosten.

Vervoerskosten

Indien een gastouder kosten maakt om uw kind(eren) te vervoeren naar bv school of sportclub, kan de gastouder dit declareren, waarbij een minimum tarief van € 0,23 cent per kilometer wordt gehanteerd.