Hoe werkt gastouder opvang?

Gastouderopvang is opvang die afgestemd wordt op u en uw kind. Doordat uw kind door één en dezelfde gastouder wordt opgevangen kan deze op de behoefte en ontwikkeling van uw kind inspelen. Uw wensen en uw behoeften kunt u met de gastouder afstemmen. Wordt het een keer later omdat u in de file staat of omdat een afspraak uitloopt? De meeste gastouders zijn flexibel en dit hoeft dan ook geen enkel probleem te zijn.

Intake

Een eerste gesprek met u door een bemiddelingsmedewerker van Twinkle, zal in het teken staan van het in kaart brengen van uw wensen. Dit intakegesprek zal bij u thuis plaats vinden. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over Twinkle en brengen wij uw wensen in kaart. Heeft u zelf een gastouder gevonden of wilt u liever gebruik maken van een gastouder uit het bestand van Twinkle? Op welke dagen en tijden wilt u opvang? Welke specifieke wensen heeft u met betrekking tot de opvang? Welke wensen heeft u ten aanzien van de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Al uw wensen zetten wij een op een rij waardoor sneller en gerichter een gastouder voor u kan worden gevonden.

Bemiddeling

Indien u zelf een gastouder heeft gevonden kunt u zich samen inschrijven bij Twinkle. Eerst wordt dan gecontroleerd of uw gastouder ingeschreven staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Indien dit niet het geval is zal Twinkle zorgen dat uw gastouder ingeschreven wordt en daarvoor aan alle gestelde eisen voldoet.

Hoe vlot de bemiddeling verloopt hangt af van het aanbod van gastouders en ook van uw specifieke wensen en het aantal uren dat u opvang nodig heeft. Als u zich ruim van tevoren aanmeldt kan er bijtijds met de bemiddeling worden begonnen.

Kennismaking/koppeling

Wanneer Twinkle voor u een gastouder vindt zal er een kennismaking plaats vinden tussen u en de gastouder. Dit gebeurt op de opvanglocatie, al dan niet in het bijzijn van de bemiddelingsmedewerker en indien mogelijk is uw kind hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen uw wensen en verwachtingen rondom de opvang. Als u een goede indruk wilt krijgen van de sfeer kunt u er voor kiezen de kennismaking plaats te laten vinden op het moment dat er opvangkinderen aanwezig zijn. Indien u, na bedenktijd, een goed gevoel heeft kunt u de volgende stap nemen en gaat Twinkle met u de afspraken formeel vastleggen. Uiteraard heeft ook de gastouder bedenktijd waarna zij kan aangeven wel of niet uw kind(eren) te willen opvangen. Het koppelingsvoorstel is vrijblijvend en indien het niet ‘klikt’ tussen u en de gastouder, zoekt Twinkle verder.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden allerlei praktische zaken omtrent de opvang besproken. Zoals huisregels, voeding, slapen, betaling, vervoer, buiten spelen, opvangdagen en wen-dagen. Zodra de kennismaking succesvol is zorgt Twinkle voor de nodige overeenkomsten welke door alle partijen worden ondertekend. De koppeling is dan een feit.

Proefperiode

Twinkle en de bij dit gastouderbureau ingeschreven gastouders hanteren allen een proefperiode van twee maanden. De bemiddelingsmedewerker zal met zowel u als de gastouder contact houden. Mocht u in deze periode tegen zaken aanlopen dan kunt u dit met de bemiddelingsmedewerker bespreken. Als er problemen zijn zal worden geprobeerd hier samen met u uit te komen.

Aan het einde van de proefperiode vindt een evaluatiegesprek met u plaats. U kunt besluiten wel of niet door te gaan met de opvang.

Evaluatie

De bemiddelingsmedewerker van Twinkle blijft uw aanspreekpunt na de bemiddeling en proefperiode. Nadat u er voor gekozen heeft door te gaan met de opvang zullen er nog met regelmaat evaluatiegesprekken plaats vinden waarin onder andere ervaringen worden uitgewisseld, afspraken aangepast en veranderde omstandigheden besproken worden. Een kopie van het verslag van de evaluatiegesprekken kunt u teruglezen op uw “mijn Twinkle”. Indien u vragen tussendoor heeft over de opvang kunt u altijd contact opnemen met Twinkle.