Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang hoeft niet duur te zijn. Als u uw kind laat opvangen door een gastouder die voldoet aan de eisen die de overheid aan een gastouder stelt, dan kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

In principe wel. Er dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • U en uw (eventuele) partner zullen beiden werk moeten hebben, studeren of een traject volgen naar werk of een inburgeringscursus moeten volgen.
  • Daarnaast moet de gastouder en de opvang locatie voldoen aan alle kwaliteitseisen.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Het gastouderbureau en de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar de opvang plaats vindt.
  • U heeft met het gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waar u kinderopvangtoeslag voor vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Op www.toeslagen.nl kunt u meer informatie vinden of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel toeslag krijgt u?

Voor een proefberekening kunt u hier terecht.

Hoeveel betaalt u aan de gastouder?

De gastouder is vrij het eigen uurtarief te bepalen. Per maand kunt u voor elk kind over maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Deze toeslag wordt berekend over het maximale uurtarief. Voor gastouderopvang is dit in 2018 € 5,91 en wordt in 2019 € 6,15. Is uw kinderopvang goedkoper dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag. Indien uw kinderopvang duurder is dan krijgt u over het deel boven het maximumtarief geen kinderopvangtoeslag. Het is mogelijk de bemiddelingskosten te verwerken in het uurtarief. Indien u daar vragen over heeft kunt u contact opnemen met Twinkle.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Op de website van de belastingdienst kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor het aanvragen heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Indien u deze nog niet heeft kunt u deze hier aanvragen. Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, vult u hier niet het opvangtarief voor de gastouder in, maar een gemiddelde van de opvangkosten en bureaukosten. Indien u uw uurtarief niet weet kunt u dit navragen bij Twinkle. Binnen 8 weken na uw aanvraag van de kinderopvangtoeslag ontvangt u bericht van de Belastingdienst over de hoogte van de teruggave. (Wijzigingen ziet u na 24 uur als u opnieuw inlogt.) De eerste kinderopvangtoeslag voor de maand erop ontvangt u rond de 20e van de maand.

Wanneer en hoe moet ik mijn toeslag wijzigen?

Indien er wijzigingen zijn, zoals bijvoorbeeld in uw werkuren of salaris, kan dit invloed hebben op de kinderopvangtoeslag. Wijzigingen dient u binnen 4 weken door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen. Houdt u er rekening mee dat u tot drie maanden terug kinderopvangtoeslag kunt aanvragen of wijzigen.

Hoe werkt die 70% – 140% regeling?

Hiervoor kijkt u eerst of u of uw partner het minst aantal uren werkt. Dit aantal uren per maand worden werkuren genoemd. Als uw kind tussen de 0 en 4 jaar oud is en naar de dagopvang gaat heeft u recht op 140% maal het aantal werkuren voor dit kind. Als uw kind ouder dan 4 jaar is en naar de BSO gaat heeft u recht op 70% maal het aantal werkuren voor dit kind.

Hoe bereken ik mijn werkuren?

Meestal kunt u het aantal wekelijkse of maandelijkse werkuren in uw arbeidsovereenkomst terug vinden. Bijvoorbeeld: U werkt 20 uur per week x 52 weken : 12 maanden=86,67 uur 86,67 x 140% = 121,33 werkuren per maand 86,67 x 70% = 60,67 werkuren per maand Dit is het maximale aantal uren waarvoor u voor een vergoeding in de kinderopvangtoeslag in aanmerking kunt komen.

Ik weet mijn aantal uren niet precies, wat nu?

Heeft u een nul-urencontract of een flexcontract of werkt u wisselende diensten? De belastingdienst heeft hier nog geen oplossing voor en u kunt niet anders doen dan uw uren zo goed mogelijk inschatten. Dit geldt ook als u zelfstandige bent.

Wat als ik niet genoeg aan de 70% regeling heb bij de BSO opvang?

Werkt u buiten de schooltijden van uw kind(eren) die naar de basisschool gaan? Dan vallen zij onder BSO opvang bij de gastouder. Heeft u met de 70% regeling hierdoor niet voldoende ruimte? De belastingdienst heeft hierover melding ontvangen maar zij hebben hier (nog) geen oplossing voor.

Ik neem meer opvang uren af dan het berekende maximum voor de kinderopvangtoeslag, wat nu?

Over de uren die u boven het maximum zit krijgt u geen kinderopvangtoeslag. Dit wordt achteraf door de belastingdienst gecontroleerd. Indien u teveel kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd zult u moeten terug betalen.

Als het jaar om is, vindt er dan automatisch een verrekening plaats over de daadwerkelijk afgenomen opvang uren?

Aan het einde van het opvang jaar krijgt u van gastouderbureau Twinkle een jaaropgave met hierin de daadwerkelijk afgenomen opvang uren, kosten en gemiddeld uurtarief. Zodra u deze jaaropgave heeft gehad kunt u een wijziging doorvoeren bij de belastingdienst als blijkt dat hetgeen van de jaaropgave, afwijkt van hetgeen u heeft opgegeven aan de belastingdienst. Wilt u weten hoe dit werkt of heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Twinkle.