Belastingdienst & gastouder

In Nederland is iedereen verplicht om inkomsten op te geven bij de Belastingdienst. Dat geldt ook als u werkt als gastouder. U dient zelf zorg te dragen voor opgave bij de Belastingdienst.

De belastingdienst merkt niet elke gastouder als zelfstandig ondernemer aan. In dat geval vallen uw jaarlijkse inkomsten (min de eventuele aftrekposten) onder de rubriek “resultaat uit overige werkzaamheden”. Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hierbij worden drie drempels gehanteerd waarbij sprake is van verschillende percentages.

De belastingdienst kan, als u als gastouder aan een aantal voorwaarden voldoet, per individueel geval bekijken of u als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt. Als dit het geval is gelden er afwijkende belastingregels. Ook zijn er dan een aantal fiscale voordelen voor u.

VAR verklaring

Indien u duidelijkheid wilt hebben over uw fiscale status kunt u bij de Belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR verklaring) aanvragen. Achteraf zal op basis van de feitelijke situatie nog controle plaatsvinden hierop.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.