Veel gestelde vragen

Ik wil gastouder worden, hoe gaat dit in zijn werk?

Als gastouder moet u voldoen aan een aantal wettelijk gestelde eisen. Zo heeft u een verklaring omtrent gedrag nodig, dient u in het bezit te zijn van een officieel (kinder) EHBO certificaat volgens de normen van het Oranje kruis. U dient ook in het bezit te zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn. U dient ingeschreven te worden in het Landelijk Register Kinderopvang, dit kan alleen via een erkend gastouderbureau zoals Twinkle. Mocht u vragen hebben over dit traject of wilt u hierbij op weg geholpen worden neemt u dan contact op met Twinkle.

 

Als ik als gastouder aan de slag ga, heeft dit dan consequenties voor mijn bijstandsuitkering en mijn huursubsidie?

Ja, helaas. Uw inkomen stijgt doordat u gaat bijverdienen. Uw bijstandsuitkering zal hierdoor gekort worden en uw huursubsidie zal minder worden of soms zelfs geheel vervallen.

 

Kan ik gastouder worden als ik een uitkering heb?

Voor advies kunt het beste contact opnemen met uw uitkerende instantie over welke financiële consequenties dit voor u heeft.

 

Ben ik verplicht mijn huis aan te passen als ik als gastouder ga werken?

Samen met u zal een bemiddelingsmedewerker een zogeheten Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid afnemen. In uw woning wordt gekeken welke risico’s een kind kan lopen en of deze risico’s al dan niet aanvaardbaar zijn en wat u er aan zou kunnen doen om deze risico’s te verkleinen. Het advies kan zijn het plaatsen van een traphekje, losliggende elektra snoeren wegwerken tot het maken van goede afspraken over bijvoorbeeld begeleid buiten spelen.

 

Kan ik kosten aftrekken van de belasting als ik werkzaam ben als gastouder?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld het speelgoed dat u voor de opvangkinderen koopt, ledikantjes, extra beddengoed, koekjes en snoepjes etc. Indien u reiskosten maakt om de opvangkinderen te halen en te brengen naar bv school of sportclub, dan zijn deze aftrekbaar, tegen 19 cent per kilometer.

 

Als ik tijdelijk, bv een paar maanden, niet oppas en daarna weer wel, kan ik dat toch in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden ingeschreven?

Als u aan alle voorwaarden voldoet waar een gastouder aan moet voldoen kunt u zich bij een gastouderbureau zoals Twinkle inschrijven en kunt u ook ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Hoeveel kinderen mag ik opvangen als gastouder? En hoe zit dit met mijn eigen kinderen?

U mag maximaal 6 kinderen opvangen, uw eigen kinderen onder de tien jaar telt u hierbij mee.
U mag maximaal 5 kinderen opvangen, als de kinderen allemaal jonger zijn dan vier jaar. Inclusief uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorie.
U mag maximaal 4 kinderen opvangen als ze nul en één jaar zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van nul jaar. Ook hiervoor geldt dat uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorie meetellen. Deze laatste regel geldt zowel bij een groep van vijf kinderen (0-4 jarigen) als bij een groep van zes kinderen (0-13 jarigen)

 

Wat als het opvang kind ziek is of op vakantie gaat, krijg ik dan doorbetaald?

Bij ziekte van uw opvang kind kunt u de uren doorschrijven die het kind had zullen komen. Als uw opvang kind op vakantie gaat kunt u de uren ook doorschrijven.

 

Krijg ik doorbetaald als ik ziek ben of op vakantie ga?

Indien u ziek bent moeten vraagouders mogelijk kosten maken om andere opvang te regelen, dus nee als u ziek bent en niet voor vervanging kunt zorgen, kunt u de uren die uw opvang kind had zullen komen, niet doorschrijven. Tijdens uw vakantie geldt hetzelfde en kunt u deze uren niet doorschrijven.

 

Hoe bereken ik de opvanguren per maand per kind?

De opvanguren van een week vermenigvuldigt u met 52 weken, de uitkomst deelt u door 12 maanden.

 

Hoe werkt het met de urenregistratie?

Als gastouder maakt u aan het einde van de maand een uren overzicht van de afgenomen opvang uren van het kind. Dit overzicht kunt u online maken bij “”Mijn Twinkle””. Vervolgens zal dit worden aangeboden aan de vraagouder. Deze accordeert dit uren overzicht waarna Twinkle over zal gaan tot het maken van de factuur. De factuur bestaat uit de opvangkosten en de bemiddelingskosten. Het totaal bedrag maakt u over aan Twinkle (of wordt automatisch afgeschreven) en Twinkle zal overgaan tot betaling van de opvang vergoeding aan uw gastouder.