Wat doet Twinkle voor u?

Gastouderbureau Twinkle zorgt voor bemiddeling tussen gastouder en vraagouder. U krijgt als gastouder een persoonlijke bemiddelingsmedewerker die uw situatie goed kent en u begeleidt. Zij zal u helpen zo spoedig mogelijk als gastouder aan het werk te kunnen.

Tevens zorgt Twinkle voor begeleiding, ondersteuning en de financiële afhandeling.

  • Minimaal twee keer per jaar krijgt u als gastouder een bezoek van de bemiddelingsmedewerker op de opvanglocatie.
  • Eén maal per jaar zal op de opvanglocatie de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid worden uitgevoerd.
  • Daarnaast vindt er periodieke evaluatie van de opvang plaats tussen uw bemiddelingsmedewerker en de vraagouders.

Urenregistratie

Twinkle zorgt dat u een online urenregistratie systeem krijgt, zodat u overal en altijd inzicht heeft in uw opbrengsten en gewerkte uren. Jaarlijks wordt er een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen opgemaakt waarmee u uw aangifte inkomstenbelasting kunt doen.

Verder verzorgt Twinkle voor u een snelle kassiersfunctie. Het innen van de opvang vergoeding van de vraagouder en na ontvangst binnen vijf dagen aan u uitbetalen.

Twinkle biedt u ondersteuning en begeleiding bij pedagogische uitdagingen, alsmede scholing en bijscholing op diverse (pedagogische) onderwerpen.

Periodiek zal Twinkle een nieuwsbrief verzorgen met daarin allerlei actuele onderwerpen.