Oudercommissie

De belangen van vraagouders en de kinderen, die gebruik maken van kinderopvang via Gastouderbureau Twinkle, worden behartigd in een oudercommissie.

Deze commissie vertegenwoordigt u als vraagouder en heeft een gevraagde en ongevraagde adviserende rol over de kwaliteit van de gastouderopvang. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan, wijziging van kosten of deskundigheidsbevordering van gastouders. Uw vragen en opmerkingen kunt u bij de commissie kwijt, welke vervolgens dit in de besprekingen met het gastouderbureau meenemen.

Op zoek

Op dit moment zoeken wij dringend naar ouders die in de oudercommissie willen deelnemen. Door beëindiging van de opvang van hun kinderen zijn er twee leden minder.

Heeft u belangstelling om mee te denken en te adviseren? Wilt u meer informatie of u aanmelden? Neemt u dan contact op met Twinkle.

Heeft u vragen voor de oudercommissie of wilt u een lid van deze commissie spreken dan kunt u hen ook rechtstreeks mailen.