Continue screening

Per 1 maart 2013 zal de Rijksoverheid de continue screening invoeren voor personen werkzaam in de Kinderopvang. Dit betekent dat zij dagelijks zullen worden gescreend op strafbare feiten. Op het moment dat blijkt dat een persoon in aanraking is gekomen met politie en/of justitie, zal er een signaal worden afgegeven.Dit signaal zal via de GGD bij het Gastouderbureau terecht komen, daar waar het een Gastouder betreft, of haar/zijn huisgenoot van 18+. 
Zonder de inhoud van het signaal bekend te maken wordt van het Gastouderbureau verwacht dat er een gesprek komt met de Gastouder of haar/zijn huisgenoot. Ook moet op dat moment een nieuwe VOG verklaring worden aangevraagd. Afhankelijk van het wel of niet verstrekken van deze nieuwe VOG zullen er maatregelen worden getroffen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Twinkle
(Bron Rijksoverheid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *