klachtenvrij 2017

Elk gastouderbureau is verplicht aangesloten te zijn bij een extern klachtenbureau. Twinkle is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
In 2017 heeft de Geschillencommissie geen klachten ontvangen van en/of over gastouderbureau Twinkle.

Geen klachten = geen klachtenverslag naar de GGD. Ook voor 2017 weer goed nieuws !