Inventarisatiestudie onder gastouders in Nederland

De groep gastouders is te divers om een beeld te schetsen van dé gastouder. Er is evenwel onderzoek gedaan naar kenmerken van de Nederlandse gastouderopvang.

Hieruit kwam naar voren: – de gastouder is vrouw – werkt vanuit eigen huis – vangt gemiddeld 4 kinderen per week op – is aangesloten bij één gastouderbureau.
Net als in kindercentra zijn vrouwen over-vertegenwoordigt. In de gastouderopvang is 95 procent “vrouw”. Drie kwart van de gastouders heeft zelf ook kinderen, meestal twee.

Er werd een groot verschil geconstateerd tussen gastouder die op andere kinderen passen en grootouders die op hun kleinkinderen passen. Ongeveer 35 procent van de gastouders heeft een familierelatie met een gastkind. In 30 procent gaat het om opvangen van een kleinkind.

De minimale scholings-eis is MBO2, maar drie kwart van de gastouders heeft MBO3 of hoger. Meer dan drie kwart van de gastouders heeft werkervaring in een ander beroep.
Ruim driekwart van de gastouders vangt kinderen op in hun eigen woning. Een kwart vangt op in de woning van de vraagouders en een klein deel combineert beide opvangvormen.
Slechts 4 procent van de gastouderopvang vindt plaats in een flat of bovenwoning

De maandag, dinsdag en donderdag zijn de meest populaire dagen. Opvallend is dat er weinig kinderen van 10 jaar en ouder naar de gastouderopvang gaan. Meer dan de helft van de kinderen is 0-3 jaar oud, bijna 40% van de kinderen is 4-9 jaar oud.

Er is sprake van een grote mate van flexibiliteit binnen de gastouderopvang. Ruime openingstijden. Zo’n 60% van de ouders heeft een variabel aantal opvanguren. Veel ouder hebben een flexibel contract waarbij op het laatste moment nog extra uren kunnen worden bijgekocht.

Bijna drie kwart van de gastouders staat bij één gastouderbureau ingeschreven, 17 procent bij twee bureau’s en 10 procent bij drie of meer bureau’s. Gastouders blijken weinig contact te hebben met de bemiddelingsmedewerker van het bureau. Wel zijn ze over het algemeen tevreden over de service van het bureau. Zo’n 45 procent van de gastouders heeft maximaal drie keer per jaar contact met het gastouderbureau en 20 procent hooguit twee keer. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor gastouderbureaus met het oog op de kwaliteitsbewaking.

Een kwart van de gastouders werkt meer dan 32 uur per week en iets meer dan een kwart werkt minder dan 16 uur per week. De meest genoemde prijs per uur per kind is 5 euro. Meer dan 90% van de gastouders heeft geen recht op doorbetaling bij ziekte en vakantie.

(Bron: “het onderzoeksrapport“, Kinderopvangtotaal en Rijksoverheid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *