inspectie GGD van Twinkle 2018

Half april werd Gastouderbureau Twinkle voor de jaarlijkse inspectie bezocht door de GGD Flevoland.

De taken van Twinkle zijn besproken en gecontroleerd. Er werd gekeken of Twinkle de juiste documenten bezit, of zij de betalingen op een juiste wijze uitvoert, werd er gekeken of alle vraagouder evaluaties aanwezig waren en voortganggesprekken met gastouders. Verder is er gesproken over de vele wijzigingen zoals het personenregister dat per 1 maart dit jaar werd ingevoerd en de AVG (wet privacy) vanaf 25 mei as. maar ook over de nieuwe meldcode die vanaf januari 2019 ingaat.
Het interne klachtreglement is besproken (en geupdate) De oudercommissie en haar adviesrechten zijn besproken.
Samen met de GGD werd nog gekeken naar de ontwikkeling van Twinkle en ook de trainingen die aangeboden worden zijn benoemd.

Twinkle gaat goed en voldoet aan alle eisen!

Het rapport is inzichtelijk op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Mocht de link niet werken dan kunt u via het LRKP nummer van Twinkle, 135372720, bij de zoekfunctie, het rapport vinden.