inspectie GGD april 2017

April ditDit jaar werd Gastouderbureau Twinkle in mei voor de jaarlijkse inspectie bezocht door de GGD Flevoland.
In april werd Twinkle bezocht door een inspecteur van de GGD. De jaarlijkse inspectie betrof verschillende aspecten. Zo werd er gekeken naar het in bezit zijn van de juiste documenten. Maar ook of contracten met gastouders/vraagouders op orde waren, of de betalingen op een juiste wijze plaats vonden. Er werd gekeken naar de jaarlijkse evaluatie gesprekken en voortgangsgesprekken, of er een oudercommissie was en of de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op orde was.

Twinkle heeft wederom een geslaagde inspectie en voldoet aan de eisen. Het rapport is inzichtelijk op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Mocht de link niet werken dan kunt u via het LRKP nummer van Twinkle, 135372720, bij de zoekfunctie, het rapport vinden.