Tarieven

Opvangtarieven 2018

De tarieven voor gastouderopvang bestaan uit zowel de opvangkosten/uurvergoeding aan de gastouder als uit bemiddelingskosten aan het gastouderbureau.

Een gastouder is zelfstandig en hanteert een eigen uurtarief. Gastouderbureau Twinkle kan hierin enkel een adviserende rol hanteren. Betaling aan de gastouder geschiedt d.m.v. de kassiersfunctie. U als ouder betaalt bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. Er is ook een mogelijkheid dat de gastouder deze kosten aan het bureau betaalt. Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat het bedrag voor de opvang kosten aan de gastouder wordt uitgekeerd.

Dag Tijd Advies tarief 2018*
maandag t/m vrijdag 07:00 uur / 19:00 uur €4,85 – € 5,50 per uur per kind
zaterdag t/m zondag 07:00 uur / 19:00 uur €  5,85 per uur per kind
maandag t/m zondag 19:00 uur / 24:00 uur €  5,50 per uur per kind
maandag t/m zondag 24:00 uur / 07:00 uur €  22,50 per nacht per kind

* exclusief luiers en baby voeding & inclusief lunch, fruit, tussendoortje, limonade en melk

Bemiddelingskosten 2018

Bemiddelingskosten bestaan uit inschrijfkosten en bureaukosten die per kind worden berekend. Inschrijfkosten betaalt u als ouder vaak aan het gastouderbureau wanneer u een gastouder zoekt. Als u zelf een gastouder heeft, bent u wellicht geen inschrijfgeld verschuldigd. Twinkle werkt zonder inschrijfkosten!

Inschrijfkosten  geen inschrijfkosten
 Dagopvang* € 0,70 cent per uur met minimum tarief van € 34,50
 BSO* € 0,70 cent per uur met een minimum tarief van € 26,50

* Elke situatie wordt in overleg met u bekeken en berekend. Speciale tarieven voor vakantie contracten.

Maaltijdvergoedingen

De gastouder mag voor de kinderen een bijdrage vragen voor het nuttigen van maaltijden en tussendoortjes, indien dit niet in het uurtarief is meegenomen. Hier voor adviseert Gastouderbureau Twinkle de volgende prijzen:

dagelijkse kosten voeding per persoon per maaltijd *
 ontbijt  lunch  warme maaltijd  tussendoortjes
 kind 1 t/m 3 jaar  €  0,63  €  0,81  €  0,70  €  0,19
 kind 4 t/m 8 jaar  €  0,80  €  0,95  €  1,12  €  0,37
 kind 9 t/m 12 jaar  €  1,20  €  1,58  €  1,79  €  0,73

* gebaseerd op de adviesprijzen van Nibud 2017 (2-persoonshuishouden)

* exclusief baby voeding (poedermelk voeding)
Indien de gastouder de maaltijden los van het uurtarief hanteert wordt dit via het gastouderbureau gedeclareerd bij u als ouder. Deze bedragen vallen onder de onkosten.

Vervoerskosten

Indien een gastouder kosten maakt om uw kind(eren) te vervoeren naar bv school of sportclub, kan de gastouder dit declareren, waarbij een minimum tarief van € 0,19 cent per kilometer wordt gehanteerd.